Day

Mayıs 10, 2022
Yeni Google Analytics 4 (GA4) ile birlikte 1 Temmuz 2023’ten itibaren Google Analytics (UA) standart mülklerde yeni veri işlenmeyecek. GA4 ile bazı ölçümlemelerde değişecek, yeni veri işleme modeline geçilecek. Geçmişte page view, session ve user üzerinden ölçülen veriler artık etkinlikler (event) üzerinden ölçüm yapılacak. Event altında da parametrelerle özelleştirmeler yapılacak. Artık olay parametreleri ile fazlasıyla...
Hemen Oku